informacje
SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE ROZWOJU SOŁECTWA BALIN

Burmistrz Miasta Chrzanowa zaprasza mieszkańców Sołectwa Balin na spotkanie w sprawie rozwoju Balina.

SPOTKANIE Z MIESZKAŃCAMI W SPRAWIE ROZWOJU SOŁECTWA BALIN
(248) 781-2151
(310) 605-9713
Cypris
3432727459
thalliform
402-682-5095
5082754417
WSPIERAJ LOKALNIE 1%
9047638738
kultura
OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1 MARCA 2019 R.

Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich i Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. rtm Witolda Pileckiego serdecznie zapraszają na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1 marca 2019 r.

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1 MARCA 2019 R.
WYSTAWA MOBILNA NAUKOWIEJ – MAŁOPOLSKIE CENTRUM NAUKI COGITEON
(303) 525-3430
2264643340
5813759633
(626) 590-8163
DZIECI AFRYKI
5087461543
604-658-4457
BEZ GRANIC - konkurs poetycki dla dzieci i młodzieży
sport
ANGIELSCY SZACHIŚCI Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM

W dniach 20-25.02.2019 r. grupa 12 młodych angielskich szachistów z opiekunami kolejny raz uczestniczyła w międzynarodowym spotkaniu szachistów w Chrzanowie oraz w Trzebini.

ANGIELSCY SZACHIŚCI Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM
ANGIELSCY SZACHIŚCI W CHRZANOWIE
ZAKOŃCZENIE SEZONU LODOWISKA
918-692-4601
FINAŁY MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI U-16 W FUTSALU
(254) 577-6965
570-571-7375
(916) 376-2878
MKS FABLOK CHRZANÓW W NUMBER ONE CUP!
OTWARTE WARSZTATY NORDIC WALKING
pozostałe
519-755-8763

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zaprasza na bezpłatne szkolenie „OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO” poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

SZKOLENIA OZE – SZANSA NA INNOWACYJNE ROLNICTWO
shriver
5344297157
PREZENTACJA GENERATORA OFERT WITKAC
KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W CHRZANOWIE
ANKIETA
347-690-7857
KAPLICZKI MAŁOPOLSKI 2019
775-532-9766
DOFINANSOWANIE DO SZKOLEŃ WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
Wyświetl więcej
aktualności
(855) 561-2867
wydarzenia kulturalne i sportowe
wtorek
26 lutego
środa
27 lutego
Kanał You Tube (931) 851-3588
25 maja 2018

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Chrzanowie reprezentowany przez Burmistrza Miasta Chrzanowa, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: iodo@chrzanow.pl lub pod nr tel. 32 75 85 115
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu gdy:
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody,
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa,
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Chrzanowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny,
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.