Yýlmazlar A.Þ
1947 yýlýnda kurulan firmamýz Çelik konstrüksiyon, Taþýma ve paketleme sistemleri ve konveyor imalatý alanlarýnda faaliyetlerini sürdürmektedir. Üretim yaptýðýmýz alanlar ile ilgili en çok tercih edilen tedarikçi olmak ve koþulsuz olarak müþteri memnuniyeti saðlamak devamý >>
 
Baþkanýn Mesajý

Yýlmazlar A.Þ. ailesi olarak sürekli kalite geliþtirme ve bu kalitede sürekliliði saðlamak adýna herdaim yenilenmekteyiz. Ýþ hayatýna baþladýðýmýzdan beri hedefimiz rekabetçi fiyata kalite olmuþtur. Planlama , üretim ve montaj tasarýmý itibaren,süreçleri planlamak, devamý >>

 
Faaliyetler
Firmamýz Talaþlý Ýmalat , Çelik Konstrüksiyon , Boya (Yaþ boya) , Elektrostatik Toz Boya , Montaj , Depolama , Arge-Tasarým konularýn isteðinize uygun çözümleri titiz bir þekilde sunmaktadýr. Daha detaylý bilgi için lütfen bize ulaþýnýz.
devamý >>
 
Bizden Haberler
Web sitemiz hakkýndaki görüþ ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz...
 
 
Yýlmazlar Hýzlý Ýletiþim
Adres : Eský Golcuk Yolu 5 Km Merkez, Kocaeli/ KOCAELÝ
Telefon : 0 (262) 335 00 59 - 335 01 16
E-mail : info@yilmazlaras.com.tr
 
Foto Galeriden
Çelik Konstrüksiyon | Yýlmazlar A.Þ
Elektrostatik Toz Boya Montaj | Yýlmaz A.Þ 510-263-9507
(416) 267-0734Google+ | Yýlmazlar A.Þ Bizi Takip Edin
Anasayfa Ýletiþim Atakteknoloji | Yýlmazlar A.Þ